Administratie en jaarrekening

Per kwartaal de administratie summier vastleggen en pas bij de jaarrekening nauwkeurig uitwerken. Dat is de traditionele en foutieve aanpak. Geen overleg tussen klant en adviseur.
Want er zijn geen verslagen. En de jaarrekening komt als het boekjaar al lang voorbij is.

Voor ons is iedere periode van de administratie een stukje jaarrekening. Met de laatste periode is ook de jaarrekening af. Wij bespreken regelmatig het resultaat en de liquiditeitspositie.
Geen dubbel werk. Geen dubbele kosten. Geen vertraging in verslagen en aangiften.

Ondernemer en adviseur

Klant en adviseur verzorgen samen de administratie en mogen niet langs elkaar heen werken. Bij verschil in werkwijze, sluiten hun werkzaamheden niet op elkaar aan.
Dat werkt vertragend en kostenverhogend.

Wij gaan verder met hetgeen de klant al heeft gedaan. Niet overdoen maar afmaken.
Wij geven instructies en plegen overleg alvorens we samen aan de slag gaan.
Onze klant is, voor zijn boekhouding, als het ware onze administratieve medewerker.

Internetboekhouden

De allerbeste manier van samenwerken en kosten besparen is internetboekhouden.
Een ondernemer moet nu eenmaal tijd besteden aan administratieve handelingen. Met onze hulp kan hij, vaak binnen dat tijdsbestek, ook zelf de administratie vastleggen.

Onze klanten kunnen via internet onze software gebruiken om hun administratie vast te leggen. Wij kunnen over de schouder meekijken, net alsof ze op ons kantoor werken.
Leuke bijkomstigheid: geen gesjouw met ordners en misgrijpen om iets op te zoeken.