Algemeen

De Belastingdienst gebruikt de verzamelnaam adviseur voor boekhouder, accountant, belastingconsulent en alle andere benamingen die zoal gebezigd worden. Boekhouden omvat veel meer dan BTW berekenen. De boekhouding is er niet alleen voor de Fiscus, maar ook voor de ondernemer zelf. De adviseur is naast boekhouder ook raadgever en sparringpartner.

De Ondernemer

De ondernemer heeft weinig tijd voor administratieve rompslomp. Hij wil geen problemen met de Fiscus. Tijdig factureren en debiteuren innen heeft de hoogste prioriteit.
De ondernemer moet doorlopend inzicht hebben in het resultaat, de belastingschuld en de ruimte om te investeren en te consumeren. Hij moet de vinger aan de pols kunnen houden.

De Administratie

De administratie is het noodzakelijke kwaad om aan de fiscale verplichtingen te kunnen voldoen. Aangiften en afdrachten aan de Belastingdienst moeten tijdig geschieden.
De administratie houdt de ondernemer op de hoogte van de gang van zaken in zijn bedrijf. Zo kan hij tijdig de juiste beslissingen nemen. Wie schrijft, die blijft.

De Adviseur

De adviseur houdt allereerst de boekhouding bij. Zo volledig en nauwkeurig dat er sprake is van een betrouwbare periodieke verslaglegging. Daar kan de ondernemer op bouwen.
De adviseur moet de cijfers toelichten en zijn klant helpen bij de te nemen maatregelen.
De klant kan met zijn adviseur, als collega ondernemer, zijn plannen bespreken.